• Muskeltest är ett av verktygen i Energiologi. Foto: Lena Oscarsson, Ängenäs Hälsocenter

Energiologi

Vad är energiologi?

Det är en modern vetenskaplig helhetssyn på människan och våra liv. Energiologi bygger på den inbördes ordningen och balansen mellan olika delar av vårt mänskliga system. Den gemensamma nämnaren för de olika delarna är energi. Detta är fundamentet i all vetenskap enligt A. Einstein. Energiologi är alltså varken akademisk, skolmedicinsk eller alternativmedicinsk utan den är funktionell och neutral.  Energiologin innehåller en religiöst och andligt neutral existentiell värdegrund som bygger den på individens egna valda värdegrund.

Vad har man för nytta av energiologi?

Energiologin är ett fundament, ett paraply, en samverkande "olja", en lufttillförsel, ett sätt att förstå en människa och ett liv. Inom energiologin finns möjlighet för alla yrkeskategorier inom vård, terapi, pedagogik, ledarskap, socialt arbete, idrott och kroppsterapeuter.

Med Energiologin får du kunskap och förståelse som hjälper dig att optimera ditt eget och andras liv.
 

Vi identifierar problemet
Vi frågar varför.
Vi söker inåt o bakåt.
Vi förstår.
Vi neutraliserar o balanserar.
Vi förstår.
Vi agerar.
Vi bygger balans o funktion.

Scroll Up