Energiologi Företag

Det som är rätt för människan är rätt för verksamheten, vilket bidrar till ökad lönsamhet, mindre sjukfrånvaro och attraktiva arbetsplatser.

Energiologi Företag utvecklar ledarskap på bredden och djupet så att verksamheten får ut mer av den kapacitet som chefer och medarbetare redan har men inte nyttjar. När den statiska potentialen frigörs påverkas organisation och personal på ett fundamentalt plan som i sin tur sprider sig som lönsamma ringar på vattnet i verksamheten och ut till de människor som finns runtomkring. Energiologin tar även reda på varför personen inte nyttjar sin statiska potential.

En arbetsplats där människor får utvecklas och växa i sig själva är en arbetsplats där människor mår och fungerar bra.

För att presentera och introducera arbetssättet kan vi börja med en halvdags workshop på plats hos er. Om ni sen vill gå vidare och använda Energiologi Företag för hela eller delar av organisationen gör vi ett upplägg med individuella möten och vi börjar alltid med VD:n. Är du VD och vill inleda individuellt för att på så sätt få insyn i vad Energiologi kan göra för företaget har du möjlighet att börja med en enskild konsultation.

Energiologi Workshop Heldag

Hans Mazolaqi erbjuder en heldags workshop i Energiologi Företag med inriktning på optimering av ledarskap.

Innehåll

 • Energiologi – grunder, värdegrund och arbetsmetodik
 • Ledarskapets roller och funktioner
 • Arbetsmodell för att hjälpa medarbetare frigöra mer av sin statiska potential
 • Arbete med din/er verksamhet konkret utifrån verkligheten.
 • Hur integrera arbetssättet i organisationen (möjlighet till uppföljning)
 • Sammanfattning

Kostnad:

950 kr per person
Moms tillkommer.

Minsta debitering 10 deltagare. 

Energiologi Företag Utbildning

Hans Mazolaqi utbildar chefer och ledare för att själva kunna arbeta med att utveckla medarbetare och hjälpa dem nyttja mer av sin egentliga kapacitet.

Upplägg och innehåll

2 heldagar

 • Energiologi Företag – grunder, värdegrund och arbetsmetodik
 • Ledarskapets roller och funktioner
 • Inre ledarskapet
 • Arbetsmodell för att hjälpa medarbetare frigöra mer av sin statiska potential
 • Arbete med din/er verksamhet konkret utifrån verkligheten, fördjupning.
 • Hur integrera arbetssättet i organisationen, fördjupning.
 • Sammanfattning
 • Boken Inre ledarskapets A och O (av cert. Energiolog Aryel Walett)
 • Möjlighet att boka till enskild konsultation i anslutning till utbildningen

Vi går igenom de energiologiska grundkriterierna för att frigöra statisk potential, i både teori och praktik. Du får en djupt förankrad kunskap om hur du kan hjälpa dig själv och andra att optimera kommunikationen med det inre ledarskapet.

Du rekommenderas att alltid börja med en egen enskild konsultation för att optimera ditt ledarskap, din funktion som människa privat, socialt och professionellt. På så sätt har du en personligt djupgående erfarenhet som stärker din förmåga att tillämpa Energiologi i din verksamhet.


Rekommenderad litteratur att köpa själv:

Ledarskapets TAO av John Heider (Finns ofta på Bokbörsen)


Kursen hålls i samarbete med Aryel Walett, certifierad Energiolog och ägare av konceptet Stubbetid®.

Enskild konsultation

Energiologi Företag jobbar med människan individuellt och du som är ledare, företagsägare eller VD kan när som helst boka en enskild konsultation för att få hjälp med det du behöver optimera hos dig själv.

En konsultation med Hans Mazolaqi tar 3-6 timmar och sker på en plats enligt överenskommelse. 

Scroll Up