Energiologi utbildning

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar med människor och till dig som är intresserad av din egen och andras utveckling. Energiologi ger dig ett sätt att arbeta med sig själv och andra som ser till människans funktion utifrån sina förutsättningar, sin sanning och sin egentliga kapacitet.
Vad gör en Energiolog?

Som Energiolog hjälper du människor förstå mer om sin funktion, sina problem och dess grundorsaker, deras emotionella, mentala och fysiska konsekvenser och att utifrån dessa parametrar forma en handlingsplan som innehåller alla dellösningar av grundproblem. Energiologin bygger sin verksamhet på en egen existentiell värdegrund som är tydlig och förståelig för klienten. Energiologen hjälper klienten med att utveckla och forma sin existentiella värdegrund som processarbetet bygger på. Detta skapar ett förståeligt sammanhang för klienten både historiskt och till den grund som Energiologen hjälper att skapa för klientens funktionella framtid.

Energiologin grundar sig på naturlagarna som gäller allt och alla och kan tillämpas i alla livsområden, problematik och "roller" genom den energi som genomsyrar allt vi är och gör.

Vad ingår i utbildningen?

Utbildning omfattar 6 block om vardera tre dagar

Grundkurs Energiologi
Påbyggnadskurs - Personlig optimering
Energikiropraktik
Kost, näring, vitamin & mineral
Social, själslig och fysisk funktion
Optimering ledarskap
Hur blir man energiolog?

När du genomgått grundkursen kan du gå de övriga blocken i vilken ordning och takt du vill, inom den planering som är aktuell. Efter varje block får du diplom och intyg på den kurs du genomgått. Efter att du deltagit i samtliga kursblock och lämnat in 30 praktikfall, under vilka du har tillgång till handledning, får du ditt certifikat och är certifierad Energiolog.

Kontakta Hans för mer information och för att anmäla dig.
Scroll Up