Grundkurs

Grundkursen ger dig kunskap i teori och praktik om muskeltest och energiologisk energitransformering vilket ger dig möjligheten att hjälpa dig själv och andra att hitta och förstå grundorsaken till obalanser samt optimera (stärka och balansera) människan för ett funktionellt liv. Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar med människor och till dig som är intresserad av din egen och andras utveckling.

Grundläggande genomgång av den Energiologiska värdegrunden
Muskeltest
Identifiering av grundorsaker till obalanser och dess följder
Energiologisk energitransformering - balansering och personlig optimering
Energiologiskt Optimeringsprogram

 
Scroll Up