Optimering ledarskap

Optimering ledarskap är ett block i utbildningen för att bli certifierad Energiolog. Du kan boka detta block separat om du vill komplettera dina tjänster med en fördjupning om arbetet med andras ledarskap. Kroppsterapeuter, coacher, människor som arbetar med utveckling av människor, egna företagare, föräldrar, lärare m.fl. har alla nytta av detta block. Optimering ledarskap presenterar och lär ut ett arbetssätt som lett till framgångar i många typer av organisationer; allt från familjer till miljardföretag.

Vi går igenom de energiologiska grundkriterierna för att frigöra statisk potential, i både teori och praktik. Du får en djupt förankrad kunskap om hur du kan hjälpa dig själv och andra att optimera kommunikationen med det inre ledarskapet.

Innehåll

–          Energiologi – grunder, värdegrund och arbetsmetodik
–          Ledarskapets roller och funktioner
–          Ledarskapets grundkriterier för att kunna mäta utvecklingspotential
–          Arbetsmodell för att hjälpa medarbetare frigöra mer av sin statiska potential
–          Hur integrera Optimering ledarskap i organisationen
–          Inre ledarskap, teori och övningar

Med ett ledarskap förankrat i kärlek till människan kan både individer, familjer och företag växa och utvecklas.

Energiologisk optimering ledarskap för företag, VD, ledningsgrupp och medarbetare hittar du på Energiologi Företag >

Scroll Up