Påbyggnadskurs

Personlig optimering
Detta block är en fortsättning och fördjupning av det som vi gått igenom i teori och praktik under grundkursen. Vi kompletterar med ytterligare några förklaringsmodeller, hur vi ser på och behandlar olika sorters problematik och vidare hur vi hjälper människor komma i balans.

Repetition muskeltest
Pelaren
Optimering, fördjupning
Energiologiska nyckeln
Pelaren, en modell för att identifiera och frigöra statisk potential
Mittpunkt
Mötet
Anamnes
Energiologiska begrepp för att bygga grund och förankra människan
Vitamin & mineral, grunderna
Mental träning och mental optimering

Med reservation för ändringar.

 
Scroll Up